About JoIM Mission Scientific Commitee Editorial Committee Articles Conference Academy Information for authors Reviewing procedure

Świat obecnie charakteryzuje się dużą różnorodnością kulturową. Coraz więcej komunikacji międzyludzkiej odbywa się pomiędzy osobami o odmiennych systemach kulturowych i lingwistycznych. Dzieje się tak nie tylko ze względu na daleko idącą internacjonalizację biznesu, nauki, edukacji, ale również z powodu emigracji zarobkowej i niestabilnej sytuacji politycznej niektórych krajów.


XXI wiek wymaga od menedżera, aby nie tylko rozwijał zdolności przywódcze, ale również rozumiał i akceptował odmienne wartości kulturowe. Globalny menedżer powinien posiadać wysokie kompetencje związane z pracą w środowisku międzykulturowym, jak również śledzić zmiany i trendy zachodzące na arenie globalnej. Menedżer XXI wieku częściej decyduje się na wejście na zagraniczne rynki, gdyż nie wymaga to już tak ogromnych inwestycji jak dawniej.


Misją tego periodyku jest nie tylko promowanie badań w dyscyplinie zarządzania międzykulturowego, ale również edukacja i trening w tej dziedzinie. Mamy nadzieję, iż zachęci on większą ilość badaczy do publikowania swoich prac i pomoże w efektywniejszej wymianie kontaktów i doświadczeń.


Zapraszamy do współpracy.


Społeczna Akademia NaukPolska Akademia OtwartaClark University
JoIM